linia
legenda-4-1

Takie same czy inne.

linia
2

Jeden miga, drugi rysuje i odwrotnie.

W przestrzeni migowej możemy wyznaczać lokalizację dla osób, rzeczy, obiektów, miejsc i zjawisk. Lokalizowanie najczęściej realizowane jest za pomocą wskazania miejsca w przestrzeni palcem wskazującym.

linia
3

Wskaż lokalizację osób w przestrzeni migowej?

linia
4

Obejrzyj nagrania, następnie lektor przedstawi polecenie.

linia
5

Dowiedz się, czy twój partner z pary ma dzieci, rodzeństwo. Jeśli tak, to zapytaj jak mają na imię, ile mają lat, gdzie mieszkają, czy chodzą do szkoły, gdzie pracują.  

Kategoria liczby w PJM

W PJM zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej występuje podział na:

  • osobę pierwszą, która charakteryzuje się ruchem skierowanym w stronę nadawcy komunikatu
  • osobę niepierwszą, która charakteryzuje się odniesieniem do innych osób niż pierwsza ulokowanych w przestrzeni migowej. Ruch skierowany jest
    w miejsce, w którym obecnie znajdują się inne osoby lub w miejsca
    w przestrzeni, dla których oznaczamy lokalizacje osób niepierwszych.
 
 
  • Liczba pojedyncza

 

osoba pierwsza              JA
osoba niepierwsza         TY/ON/ONA

 
 
  • Liczba mnoga

 

osoba pierwsza              MY (2,3,4,5)
osoba niepierwsza         WY/ONI/ONE (2,3,4,5)

linia
6

Użyj właściwego zaimka w zgodzie z liczbą osób zaznaczonych na czerwono i ich lokalizacją.

linia
7

Gdybyś usiadł na wolnym miejscu przy stole to zaczynając od prawej  strony przedstaw członków rodziny. Następnie zastanów się wspólnie z osobą z pary, ile lat mogą mieć członkowie rodziny i czym na co dzień się zajmują?

linia
Obraz5

Użyj przysłówka RAZEM w zgodzie z liczbą osób zaznaczonych na czerwono i ich lokalizacją.

linia
9

Obejrzyj nagrania, następnie lektor przedstawi polecenie.

linia
10n

Dobierz się w parę z osobą, której do tej pory nie pytałeś o członków rodziny. Dowiedz się jak najwięcej, a następnie przedstaw tę osobę innej parze.

linia

Powtórzenie

Napisz do nas!