Certyfikat tłumacza polskiego języka migowego

Certyfikacja tłumaczy polskiego języka migowego

Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego wydawany przez Polski Związek Głuchych działa na takich samych uprawnieniach co dotychczasowy certyfikat T2. Informacje na temat organizacji egzaminu na tłumaczy PJM są szczegółowo opisane w procedurach certyfikacyjnych znajdujących się poniżej.

Opłata wpisowa

90 zł

Egzamin teoretyczny - tylko nowe osoby

160 zł

Egzamin praktyczny

250 zł

Legitymacja tłumacza

40 zł

Duplikat certyfikatu tłumacza PJM

80 zł

Terminy egzaminów dla tłumaczy PJM

2023

29-30.04.2023

25-26.11.2023

2024

27-28.04.2024

23-24.11.2024

Formularz do zapisu

    Napisz do nas!