Kurs języka migowego - Poziom A2

Czego się nauczysz?

Kolejny poziom, który rozwinie kompetencje, które uczący nabył na poziomie A1. Po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy.

 

Liczba godzin dydaktycznych

90h

Cena (online)

1600 zł

Cena (na miejscu)

1700 zł

Zaliczka:

- dofinansowanie PFRON

wpłata własna

- bez dofinansowania

200 zł

Ponadto uczący się potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów PJM.

Program nauczania kursu polskiego języka migowego dla poziomu A2, a w szczególności treści, metoda i techniki nauczania oraz sposoby oceniania przygotowane są w oparciu o założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego „Companion Volume”, jak również, a może przede wszystkim o bogate doświadczenia w dziedzinie nauczaniu języków migowych należących do rodziny języków wizualno-przestrzennych.

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem organizowanych przez nas szkoleń lub sprawdź ofertę zakupu licencji na materiały szkoleniowe.

Lekcja 1 - W domu najlepiej

Uczestnik potrafił opisać dom w jakim mieszka uwzględniając liczbę pięter, części domu i rodzaj tworzyw z jakich jest wykonany. Szczegółowość cech fizycznych domu dopełniają klasyfikatory opisowe koncentrujące się wokół poszczególnych obiektów składających się na całość miejsca zamieszkania. Dzięki funkcji topograficznej przestrzeni migowej uczestnik potrafi w przejrzysty sposób zamigać wygląd domu, a tym samym rozumieć wypowiedzi kierowane do niego.

Lekcja 2 - Moje okolice

Uczestnik potrafi zamigać o miejscu zamieszkania uwzględniając informację czy jest to miasto, jego centrum lub przedmieścia, mała miejscowość bądź wieś. W wypowiedzi Uczący się potrafi wskazać rodzaj budynku mieszkalnego, posiadanie windy, liczbę pokoi, garażu czy parkingu. Ponadto potrafi polecić lub odradzić nocleg w drogim hotelu oraz sporządzić ogłoszenie w PJM o wynajmie, sprzedaży lub kupnie domu, mieszkaniu bądź działki uwzględniając jednostki miary powierzchni inwestycji, lokalizację, cenę, media i kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub sms. Uczący się poznaje liczebniki zwykłe w przedziale: 1000-900 000.

Lekcja 3 - Zapraszam do środka

Uczestnik potrafi opowiedzieć w PJM o układzie pomieszczeń w budynku, tym samym ćwiczy zdolność przestrzennego tworzenia wypowiedzi migowych. Potrafi nazwać poszczególne pokoje uwzględniając informację o ich kształcie, powierzchni czy połączeniu z innym pokojem. Uczący się potrafi oprowadzić w PJM po swoim mieszkaniu lub domu, zarekomendować dzielnicę miasta, w której warto jego zdaniem zamieszkać, podeprzeć wypowiedź logicznymi argumentami oraz przeprowadzić negocjacje ceny sprzedaży mieszkania.

Lekcja 4 - Pozwól, że Cię oprowadzę

Uczestnik rozumie i zamiga na temat wyposażenia pokoi: salonu, sypialni, pokoju dziecka, przedpokoju i garderoby. Poznaje nazwy mebli w PJM występujących w tych pomieszczeniach. Dzięki funkcji przyimkowej przestrzeni migowej Uczący się potrafi w przejrzysty i precyzyjny sposób zamigać wygląd pokoi wraz z wyposażeniem i ustawieniem obiektów. Poznaje spójniki w PJM, dzięki którym jego wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone.

Lekcja 5 - Zapraszam do kuchni i łazienki

Uczestnik rozumie i zamiga na temat kuchni i łazienki, dzięki poznanym znakom migowym dla ich wyposażenia. Uczący się poznaje czasowniki modalne, dzięki którym potrafi wyrazić w PJM konieczność, powinność, możliwość, potrzebę lub chęć.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka lub schematu pasującego do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM,
b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: uporządkuj znaki tak, aby powstały sensowne zdania, uzupełnij zdanie właściwym spójnikiem lub czasownikiem modalnym, w części poświęconej znakom migowym: wskaż znak niepasujący do reszty, dopasuj nagranie w PJM do obrazka.

Lekcja 6 - Migiem po mieście

Uczestnik potrafi zamigać o obowiązkach dnia codziennego, które realizuje poza domem w takich miejscach jak bank, poczta, sklep spożywczy, szpital czy urząd. Uczący się potrafi zapytać o pomoc na przykład: w wypełnieniu wniosku o nowy dowód osobisty lub nową kartę kredytową z powodu utraty terminu ważności dokumentów. Potrafi poprosić o wyznaczenie wizyty u lekarza i zamigać o ogólnym stanie zdrowia. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu biletów do kina, w której uwzględnia tytuł filmu, numer rzędu i siedzenia. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych.

Lekcja 7 - Wskaż drogę

Uczestnik potrafi wskazać drogę do miejsca docelowego, wytłumaczyć najlepszą trasę lub samemu o nią zapytać i upewnić się czy dobrze zrozumiał. Potrafi wskazać ważne miejsca w mieście, potrafi zasygnalizować o potrzebie pomocy w razie zgubienia się, poinformować o tym, że jest pierwszy raz w mieście i potrzebuje podwiezienia lub zaprowadzenia do miejsca docelowego.

Lekcja 8 - Miasto czy wieś?

Uczestnik rozumie i zamiga na temat życia w mieście i na wsi. Potrafi przedstawić zalety i wady wynikające z cech charakterystycznych miejsca zamieszkania. Potrafi podeprzeć wypowiedź argumentami i zaznaczyć, że się z czymś zgadza lub nie. Poznaje przeciwieństwa w PJM wraz z wariantami znaków migowych dla różnych obiektów.​

Lekcja 9 - Środki transportu miejskiego

Uczestnik potrafi zapytać o rodzaj transportu miejskiego jakim najlepiej dojedzie do miejsca docelowego, rodzaj biletu tj. normalny, ulgowy, w jedną stronę, dwie strony, liczbę przystanków i/lub przesiadek. Ponadto potrafi zapytać o godzinę wyjazdu i przyjazdu pociągu/autokaru, wylotu i przylotu samolotu, zapytać się pracownika biura turystycznego o znajomość PJM lub poprosić o możliwość sprowadzenia tłumacza języka migowego. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat wakacyjnego wyjazdu w ramach wycieczki All-inclusive. Poznaje często używane zwroty w PJM dla określonych sytuacji komunikacyjnych i liczebniki inkorporowane dla środków transportu komunikacji miejskiej i pokoi w PJM.​

Lekcja 10 - Pomigajmy o szkole

Uczestnik rozumie i zamiga na temat rodzajów placówek oświatowych, planie lekcji z uwzględnieniem przedmiotów szkolnych i godzin trwania zajęć oraz swojej drodze edukacyjnej. Uczący się potrafi zapytać o przedmioty na egzaminach maturalnych i ich rodzaj tj. pisemny, ustny/w języku migowym oraz o plany po zakończeniu edukacji na poziomie średnim. Poznaje liczebniki porządkowe w PJM.​

Lekcja 11 - Pierwszy dzień w nowej szkole

Uczestnik rozumie wypowiedzi migowe o tematyce organizacji procesu kształcenia, które dotyczą planów zajęć, przerw w nauce związanych z feriami zimowymi, świętami, wycieczkami szkolnymi zaplanowanymi na poszczególne miesiące roku, potrzebnych przyborów szkolnych wykorzystywanych podczas lekcji. Uczący się potrafi zamigać plan wycieczki szkolnej, w którym uwzględni termin wycieczki, maksymalną liczbę miejsc, liczbę wychowawców, nocleg w hotelu, warunki przejazdu i cenę biletów do różnych ośrodków kultury. Uczący się poznaje miesiące w PJM i liczebniki inkorporowane dla waluty w złotówkach.​

Lekcja 12 - Zebranie szkolne

Uczestnik rozumie wypowiedzi migowe o tematyce organizacji procesu kształcenia, które dotyczą planów zajęć, przerw w nauce związanych z feriami zimowymi, świętami, wycieczkami szkolnymi zaplanowanymi na poszczególne miesiące roku, potrzebnych przyborów szkolnych wykorzystywanych podczas lekcji. Uczący się potrafi zamigać plan wycieczki szkolnej, w którym uwzględni termin wycieczki, maksymalną liczbę miejsc, liczbę wychowawców, nocleg w hotelu, warunki przejazdu i cenę biletów do różnych ośrodków kultury. Uczący się poznaje miesiące w PJM i liczebniki inkorporowane dla waluty w złotówkach.​

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: uporządkowanie części dialogu w spójną, logiczną całość, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru,
b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: wskazanie znaku migowego, który nie pasuje do reszty, w części poświęconej znakom migowym: łączenie par przeciwieństw, uzupełnienie luk w dialogu znakami migowymi we właściwym kontekście.

Lekcja 13 - Pogoda w PJM

Uczestnik potrafi opisać i porównać w PJM warunki pogodowe dla każdej z pór roku w Polsce. Potrafi również opowiedzieć o czynnościach związanych z porami roku, prowadzić dyskusję na temat najbardziej lubianej z nich, wykorzystując przy tym przysłówki częstotliwości: zawsze, często, czasami/rzadko, nigdy/wcale.

Lekcja 14 - Zwierzęta w PJM

Uczestnik rozumie i zamiga na temat zwierząt domowych i dzikich, występujących w ich naturalnym środowisku lub ZOO oraz o czynnościach związanych z ich codziennymi potrzebami. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie teraźniejszym, w tym linię czasu przed ciałem nadawcy, która służy między innymi do wyrażania czynności o charakterze cyklicznym. Ponadto uczestnik poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat w znaczeniu czasu trwania.​

Lekcja 15 - Państwa w PJM

Uczestnik potrafi poinformować w PJM o wydarzeniach z obszaru kultury Głuchych, które mają miejsce w różnych państwach Świata tj. konferencjach, konkursie Miss i Mister Deaf, Deaflimpics i Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Głuchych. Uczący się potrafi zaprosić znajomych i kolegów na mecz piłkarski jak również wyrazić pomyłkę związaną z kupnem biletu lotniczego do innego kraju. Uczący się poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przyszłym, w tym linię czasu nad ramieniem nadawcy. Ponadto poznaje liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przyszłego.

Lekcja 16 - Gdzie to ja nie byłem

Uczestnik potrafi zamigać na temat Uniwersytetu Gallaudeta i wyjaśnić, dlaczego ta uczelnia zajmuje wyjątkowe miejsce w Kulturze Głuchych. Potrafi opowiedzieć w PJM o przygodach jakie wydarzyły się podczas wyprawy motocyklowej po Afryce jak i o wyborze restauracji serwującej kuchnię całego Świata. Uczestnik poznaje zasady konstrukcji zdań w czasie przeszłym oraz liczebniki inkorporowane dla godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat dla czasu przeszłego.

Sprawdźmy się!

W tej jednostce lekcyjnej uczestnicy mają możliwość ewaluacji kompetencji lingwistycznych w polskim języku migowym, dzięki ćwiczeniom ukierunkowanym na sprawności:
a) receptywne poprzez takie zadania językowe jak: dopasowanie właściwego obrazka do treści w PJM prezentowanych w nagraniu, wskazanie zdań prawdziwych i poprawienie fałszywych na podstawie dłuższej wypowiedzi w PJM,
b) produktywne w części poświęconej użyciu języka: przetłumacz tekst na polski język migowy, przetłumacz film w PJM na język polski, w części poświęconej znakom migowym: dopasuj właściwy znak migowy do obrazka, wskaż znak, który nie pasuje ro reszty.

Napisz do nas!