Kurs specjalistyczny "Nauczanie PJM"

Informacje o kursie

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych z przyjemnością informuje i jednocześnie serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny „Nauczanie polskiego języka migowego”.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić na adres:

michal.garncarek@pzg.org.pl

lub zadzwonić pod nr tel. 882 067 805

Cena

4900 zł / 275 godzin

Termin

Czekamy na decyzję MRPiPS dot. włączenia kwalifikacji do ZSK

Miejsce

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Liczba miejsc

15

Rekrutacja

trwa do 1 marca 2024 r.

Informacje dodatkowe

Kurs prowadzony jest metodami wykładu, ćwiczeń praktycznych oraz pracy własnej uczestnika poza zajęciami.

Cel i metoda kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do walidacji (certyfikacji) prowadzonej przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w oparciu o projekt kwalifikacji rynkowej „Nauczanie polskiego języka migowego”, który został opracowany przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie po pozytywnej opinii Polskiej Rady Języka Migowego czeka na włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczania, uczenia się i oceniania PJM, którzy potwierdzą znajomość polskiego języka migowego na poziomie min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Biorąc pod uwagę cel kursu oraz zasady równego traktowania w dostępie do przekazywanej wiedzy i umiejętności kurs będzie prowadzony w polskim języku migowym, co oznacza, że wykładowcy powołani w skład kadry dydaktycznej kursu będą przekazywać treści nauczania w PJM, a materiały dydaktyczne w formie prezentacji multimedialnych będą dostępne w polskim języku migowym i języku polskim.

Kurs prowadzony jest metodami wykładu, ćwiczeń praktycznych oraz pracy własnej uczestnika poza zajęciami. W ostatnim przypadku uczestnicy zobowiązani są wykonać powierzone zadania, których ocena będzie miała wpływ na wynik ukończenia kursu specjalistycznego „Nauczanie polskiego języka migowego”.

Harmonogram zajęć

 • 9-10, 23-24 marzec 2024
 • 6-7, 20-21 kwiecień 2024
 • 11-12, 25-26 maj 2024
 • 8-9, 22-23 czerwiec 2024
 • 7-8, 21-22 wrzesień 2024
 • 5-6, 19-20 październik 2024
 • 9-10, 23-24 listopad 2024
 • 7-8, 21-22 grudzień 2024
 • 11 styczeń 2025
 

Kurs realizowany będzie w trybie zajęć stacjonarnych w sali dydaktycznej mieszczącej się w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Zarządu Głównego na ul. Białostockiej 4 w Warszawie.  

Prowadzący

linia

Program

linia

Formularz do zapisu

linia

  Napisz do nas!