Kursy PJM dla firm, urzędów i instytucji

Kto może skorzytać?

Organizujemy kursy polskiego języka migowego na poziomach od A1 do B2 stacjonarnie oraz on-line dla grup zorganizowanych. Dostosowujemy materiały dydaktyczne pod względem tematyki ukierunkowanej na potrzeby uczestników. Z kursów mogą skorzystać firmy, instytucje państwowe, ochrona zdrowia, służby bezpieczeństwa oraz pracownicy socjalni.

Program nauczania

Administracja publiczna

 1. Pierwszy kontakt z głuchym petentem.
 2. Pomoc w wypisaniu wniosków: dla ZUS, urzędów skarbowych oraz innych placówek administracji publicznej.
 3. Tematykę związaną z ustalaniem stopnia niepełnosprawności, celem uzupełnienia dokumentacji urzędowej.
 4. Ustalanie terminów, kar, zaległości, wydania decyzji.
 5. Wskazanie podstaw prawnych.
 6. Procedurę składania dokumentów: co należy zrobić po kolei, do jakiego pokoju się udać w celu zasięgnięcia informacji itd.
 7. Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Służby bezpieczeństwa

 1. Informacje o danych osobowych i wymaganych dokumentach.
 2. Opisy w PJM różnych sytuacji zagrożenia tj. wypadków, przestępstw oraz formalna procedura ich przebiegu.
 3. Dialogi sytuacyjne w PJM, które uwzględniają rodzaje przestępstw, miejsca takie jak: komisariat policji, areszt, więzienie, izba wytrzeźwień, interwencje domowe, imprezy podwyższonego ryzyka, imprezy masowe.
 4. Ustalanie terminów, kar, pouczeń, procedur w polskim języku migowym.
 5. Wskazanie podstaw prawnych.
 6. Procedurę składania dokumentów: co należy zrobić po kolei, do jakiego pokoju się udać w celu zasięgnięcia informacji itd.
 7. Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Ochrona zdrowia

 1. Pierwszy kontakt z głuchym pacjentem.
 2. Rejestrację pacjenta: termin wizyty, dane osobowe pacjenta itp.
 3. Dokumentację medyczną.
 4. Tematykę związaną z ustalaniem stopnia niepełnosprawności, celem uzupełnienia dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenia badania.
 5. Specjalizacje lekarskie.
 6. Komunikację ukierunkowaną na diagnozę i przeprowadzenie badań z różnych obszarów specjalizacji lekarskiej.
 7. Spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Pracownicy socjalni

 1. Pierwszy kontakt z głuchym pacjentem.
 2. Komunikację w PJM nastawioną na szeroko rozumianą profilaktykę psychologiczną.
 3. Uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz konsekwencje ich nadużywania.
 4. Problemy rodzinne, np.: utrata członka rodziny lub rozwód rodziców.
 5. Depresja, nerwica, schizofrenia.
 6. Życie szkolne: agresja, stres przed egzaminami.
 7. Seksualność.
 8. Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Nauczyciele

 1. Słownictwo migowe dla przedmiotów szkolnych, planów lekcji, przedmiotów użycia codziennego w szkole, miejsc realizacji programów nauczania.
 2. Dialogi sytuacyjne w PJM, które uwzględniają specyfikę języka dla poszczególnych przedmiotów lekcyjnych na podstawie wybranych jednostek lekcyjnych.
 3. Ustalanie terminów zebrań, wywiadówek, sprawdzianów, egzaminów i innych wydarzeń szkolnych.
 4. Prezentacje dialogów i opowiadań z obszaru relacji interpersonalnych między nauczycielem a uczniem tj. zwrócenia uwagi na zachowanie uczniów, wykonanie prac domowych, pomoc w sytuacjach uczenia się.
 5. Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów.

Napisz do nas!