Kursy PJM dla firm, urzędów i instytucji

Kto może skorzytać?

Organizujemy kursy polskiego języka migowego na poziomach od A1 do B2 stacjonarnie oraz on-line dla grup zorganizowanych. To oznacza, że opracowujemy programy nauczania i materiały dydaktyczne skrojone na potrzeby Zleceniodawcy. Nasz zespół doświadczonych dydaktyków polskiego języka migowego stworzy dla Ciebie kurs, szkolenie, warsztat uwzględniający Twoje potrzeby organizacyjne i tematyczne. Wspólnie określimy cele i treści nauczania, by następnie rozpocząć naukę w oparciu o współczesne podejście do nauki języków migowych.

Podmioty, z którymi współpracowaliśmy

Służba Więzienna

 1. Kurs dla pracowników służby więziennej:
  • Pierwszy kontakt z głuchych skazanym
  • Potwierdzenie tożsamości
  • Kontrola osobista
  • Wypełnianie niezbędnych dokumentów
  • Deponowanie dokumentów i rzeczy osobistych
  • Wydawanie przydzielonych rzeczy
  • Depozyt środków finansowanych i przedmiotów wartościowych
  • Wstępne badanie zdrowia
  • Rozmowa informacyjna: prawa, obowiązki osoby skazanej i katalog zachowań zakazanych
  • Regulamin zakładu karnego
  • Wywiad nt. rodziny, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego
  • Oddział mieszkalny lub dozór elektroniczny
  • Rozkład dnia w zakładzie karnym
  • Apele i posiłki
  • Inspekcja cel
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe
  • Spacery, konwojowanie i kąpiele
  • Widzenie i paczki żywnościowe

Sądy

1. Warsztaty nt. Głuchych i języków migowych
• Stereotypy na temat Głuchych i Słabosłyszących
• Głuchota jako cecha prowadząca do heterogeniczności
• Realizacja potrzeby komunikacyjnej osób z niepełnosprawnością słuchu
• Język Głuchych i Słabosłyszących
• Analiza porównawcza języka polskiego a polskiego języka migowego
• System językowo-migowy to nie język
• Kultura Głuchych częścią bogactwa kulturowego ludzkości
• Dostępność prawem człowieka – najważniejsze akty prawne w Polsce
• Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu
• Savoir-vivre Głuchych i Słabosłyszących

2. Szkolenie z polskiego języka migowego. Uczestnik między innymi potrafi/wie:
• wykorzystać odpowiednią zasadę savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji
• jakie błędy można popełnić podczas zwracania uwagi osoby głuchej i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby komunikacja oparta na kanale wizualno-przestrzennym przebiegała swobodnie
• rozpocząć i zakończyć rozmowę wykorzystując odpowiednią formę grzecznościową
• przedstawić się w PJM tj. podać imię, nazwisko, zamigać czy jest osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą i podać wiek
• zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i jej nr.
• zamigać o zawodzie jaki wykonuje odnosząc się do siebie jak również do osób trzecich
• zaprzeczyć nieprawdziwej informacji lub potwierdzić jej trafność
• uczestnik zapoznaje się z rodzajami pytań w polskim języku migowym, potrafi je rozpoznawać i stosować w podstawowej komunikacji
• poprosić o powtórzenie, wolniejsze tempo migania, zapisanie cennych informacji na kartce, poinformować o zrozumieniu lub niezrozumieniu wypowiedzi i poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM
• poznaje podstawowe zwroty grzecznościowe, a z ich użyciem potrafi dowiedzieć się w czym osobie głuchej może pomóc
• poinformować o możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego w wersji online
• poinstruować jak korzystać z usługi, poprosić o chwilę cierpliwości w czasie nawiązywania kontaktu z tłumaczem PJM
• poprosić o złożenie wniosku, pozwu, jego wypełnienie i podpisanie, dostarczenie dowodu tożsamości
• zrozumieć i zamigać na temat lokalizacji najważniejszych dla klienta pomieszczeń sądu oraz właściwej drogi dojścia do celu
• wskazać dzień i godzinę odbycia rozprawy

Uczelnie wyższe

Szkolenie dla pracowników administracyjnych.

Uczestnik między innymi potrafi/wie:
• poprosić o powtórzenie, wolniejsze tempo migania, zapisanie cennych informacji na kartce, poinformować o zrozumieniu lub niezrozumieniu wypowiedzi i poinformować o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM
• pomóc głuchemu studentowi w bardzo podstawowych sprawach, tj.: poprosić o złożenie wniosku, poprosić o wypełnienie i podpisanie formularza, poprosić o dostarczenie zdjęcia, kopii dowodu osobistego, zaświadczenia o wynikach maturalnych
• poinformować o stopniach studiowania i możliwych trybach ich realizacji
• poinformować o możliwości uzyskania różnego rodzaju stypendiów
• przedstawić wydziały i kierunki studiów na uczelni
• wskazać drogę do najważniejszych jednostek organizacyjnych uczelni
• poinformować o możliwości uzyskania wsparcia przez Biuro Osób Niepełnosprawnych, w tym uzyskanie pomocy tłumacza PJM na zajęciach i wykładach

Urzędy

 • Pierwszy kontakt z głuchym petentem obejmujący:
  • wykorzystanie właściwej zasady savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji
  • prośbę o powtórzenie, wolniejsze tempo migania, zapisanie cennych informacji na kartce, poinformowanie o zrozumieniu lub niezrozumieniu wypowiedzi i o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM
  • podstawowe zwroty grzecznościowe
  • możliwość skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego w wersji online lub wezwania tłumacza PJM z rejestru tłumaczy w ramach ustawy o języku migowym i in. środków komunikacji
 • Organizacja pracy urzędu: dni i godziny pracy
 • Wskazanie drogi do właściwego budynku, wydziału i pokoju
 • Pomoc w składaniu wniosków
 • Dokumenty potrzebne do uzupełnienia wniosków
 • Stwierdzenie ważności i nieważności dokumentów
 • Informacje związane ze stopniami niepełnosprawności
 • Wskazanie terminów wydania decyzji
 • Rodzaje świadczeń i usług w zależności od urzędu
 • Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów

Placówki medyczne

 • Pierwszy kontakt z głuchym petentem obejmujący:
  • wykorzystanie właściwej zasady savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji
  • prośbę o powtórzenie, wolniejsze tempo migania, zapisanie cennych informacji na kartce, poinformowanie o zrozumieniu lub niezrozumieniu wypowiedzi i o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM
  • podstawowe zwroty grzecznościowe
  • możliwość skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego w wersji online lub wezwania tłumacza PJM z rejestru tłumaczy w ramach ustawy o języku migowym i in. środków komunikacji
 • Organizacja pracy placówki służby zdrowia: dni i godziny pracy
 • Rejestracja pacjenta: ustalenie celu wizyty, wybór lekarza, termin wizyty, dane osobowe
 • Komunikację ukierunkowaną na diagnozę i przeprowadzenie badań z różnych obszarów specjalizacji lekarskiej, w tym obejmującą diagnostykę laboratoryjną
 • Tematyka dot. rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • Specjalizacje lekarskie
 • Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów

Służby interwencyjne

 • Ustalenie potrzeb komunikacyjnych: mowa, pismo, język migowy
 • Wezwanie tłumacza PJM lub korzystanie z usługi wideotłumacza
 • Podstawowe słownictwo migowe, struktury językowe zawierające zwroty grzecznościowe istotne w kontekście interwencji i pomocy
 • Opis różnych sytuacji zagrożenia, tj. wypadków, katastrof czy przestępstw
 • Komunikacja w sytuacjach stresowych, tj. w sytuacjach kryzysowych, gdzie szybka i klarowna komunikacja może być kluczowa
 • Specjalistyczne słownictwo migowe i struktury językowe w zależności od dziedziny, w której pracują służby interwencyjne (np. policja, straż pożarna, służby medyczne
 • Pojęcia związane z bezpieczeństwem takie jak: ostrzeżenia, polecenia ewakuacyjne czy wskazówki dotyczące zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Pierwszy kontakt z głuchym petentem obejmujący:
  • wykorzystanie właściwej zasady savoir-vivre Głuchych w zależności od sytuacji
  • prośbę o powtórzenie, wolniejsze tempo migania, zapisanie cennych informacji na kartce, poinformowanie o zrozumieniu lub niezrozumieniu wypowiedzi i o niedawnym rozpoczęciu nauki PJM
  • podstawowe zwroty grzecznościowe
  • możliwość skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego w wersji online lub wezwania tłumacza PJM z rejestru tłumaczy w ramach ustawy o języku migowym i in. środków komunikacji
 • Komunikacja w PJM nastawiona na szeroko rozumianą profilaktykę psychologiczną
 • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz konsekwencje ich nadużywania
 • Problemy rodzinne, np.: utrata członka rodziny lub rozwód rodziców
 • Depresja, nerwica, schizofrenia
 • Życie szkolne: agresja, stres przed egzaminami
 • Seksualność
 • Indywidualne spostrzeżenia i potrzeby kursantów

Napisz do nas!