Szkolenia i kursy języka migowego

Lista kursów PJM

linia

A1

Poziom

90h

Wrzesień
2023

w tygodniu

04.09 - 20.11.2023

poniedziałek, czwartek

17:00 - 20:15

weekend

02.09 - 26.11.2023

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

Styczeń
2024

w tygodniu

08.01 - 26.02.2024

poniedziałek, środa, piątek

17:00 - 20:15

Kurs stacjonarny

09.01 - 21.03.2023

wtorek, czwartek

17:00 - 20:15

Marzec
2024

w tygodniu

11.03 - 29.05.2024

poniedziałek, środa

17:00 - 20:15

weekend

16.03 - 23.06.2024

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

A2

Poziom

90h

Wrzesień
2023

w tygodniu

06.09 - 22.11.2023

środa, piątek

17:00 - 20:15

weekend

02.09 - 26.11.2023

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

Styczeń
2024

w tygodniu

08.01 - 26.02.2024

poniedziałek, środa, piątek

17:00 - 20:15

Marzec
2024

w tygodniu

12.03 - 28.05.2024

wtorek, czwartek

17:00 - 20:15

weekend

16.03 - 23.06.2024

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

B1

Poziom

90h

Wrzesień
2023

w tygodniu

05.09 - 21.11.2023

wtorek, czwartek

17:00 - 20:15

weekend

02.09 - 26.11.2023

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

Marzec
2024

w tygodniu

11.03 - 29.05.2024

poniedziałek, środa

17:00 - 20:15

weekend

16.03 - 23.06.2024

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

B1+

Poziom

90h

Wrzesień
2024

w tygodniu

06.09 - 22.11.2023

środa, piątek

17:00 - 20:15

weekend

02.09-26.11.2023

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

Marzec
2024

w tygodniu

12.03 - 28.05.2024

wtorek, czwartek

17:00 - 20:15

weekend

16.03 - 23.06.2024

sobota, niedziela

09:00 - 12:30

Kursy odbywać  się będą w formie on-line na platformie zoom.
Koszt kursu  to 1400,00 zł. Czas trwania – 90 godzin dydaktycznych.

Przypominamy, iż warunkiem aby kurs się odbył jest zebranie grupy minimum 7 osób.

Kurs stacjonarny odbywać się będzie w Warszawie
ul.Białostocka 4 II p  w siedzibie  Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

 

Szkolenia

linia

Dla tłumaczy

120h

18.11 – 09.03.2023

sobota, niedziela

Specjalistyczne szkolenie dla tłumaczy polskiego języka migowego, które pomaga nabyć i podnieść kwalifikacje tłumaczeniowe.

Szkolenie z dostępności

5h

Specjalistyczne szkolenie dla pracowników administracji, służby zdrowia i innych instytucji państwowych. Słuchacze poznają charakterystykę osób z niepełnosprawnością słuchu i dostępnością informacyjno-komunikacyjnej.

Seminarium dla tłumaczy PJM

10h

07.10 – 08.10.2023

sobota, niedziela

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych organizuje cykliczne seminaria dla tłumaczy, które będą odbywały się co dwa/trzy miesiące. Ich celem będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych tłumaczy polskiego języka migowego.

Napisz do nas!