Materiały do nauki języka migowego

Nasze materiały do nauki PJM

linia

Materiały dydaktyczne wykorzystywane są podczas kursów polskiego języka migowego na poziomach od A1 do B1+.

Dzięki nim nasi Uczący się mogą śledzić postępy w nauce, uzupełniać braki w przypadku nieobecności na zajęciach, ćwiczyć aktywności językowe, rozwijać i powtarzać słownictwo oraz gramatykę polskiego języka migowego. Służą temu różnorodne zadania o charakterze językowo-komunikacyjnym.

Pełny walor dydaktyczny naszych materiałów uzupełniany jest obecnością doświadczonego lektora podczas zajęć, dlatego nie rekomendujemy ich osobom początkującym do samodzielnej nauki.   

Niestety, ze względu na niezgodne z zapisami licencji wykorzystywanie naszych materiałów dydaktycznych do nauki PJM przez kupujących zdecydowaliśmy o wstrzymaniu zarówno sprzedaży licencji jak również samych materiałów na wszystkich poziomach zaawansowania.

Napisz do nas!