Szkolenie dla tłumaczy języka migowego

Cel szkolenia

Przygotowanie tłumaczy PJM do nowych wymagań certyfikacyjnych przedstawionych przez Polską Radę Języka Migowego opracowanych w ramach nowelizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Czas trwania szkolenia to 120 godzin dydaktycznych, w tym 26 godzin lektoratu polskiego języka migowego na poziomie C1.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić na adres:

malgorzata.rolbiecka@pzg.org.pl

lub zadzwonić pod nr tel. 882 916 234

Cena

1900 zł / 120h

Termin

18 listopada 2023- 9 marca 2024

Miejsce

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Liczba miejsc

15

Rekrutacja

trwa do 10 listopada 2023 r.

Informacje dodatkowe

koszty związane z dojazdami, wyżywieniem, ewentualnymi noclegami uczestnicy pokrywają w własnym zakresie

Wymagania wobec uczestnika

Biegła znajomość PJM, aktywny udział w zajęciach szczególnie w części praktycznej.

Uczestnikami szkolenia mogą być tłumacze polskiego języka migowego lub kandydaci na tłumaczy PJM.

Harmonogram zajęć

 • 18-19 listopada
 • 2-3 grudnia
 • 16-17 grudnia
 • 13-14 stycznia
 • 27-28 stycznia
 • 10-11 lutego
 • 24-25 lutego
 • 9 marca

Prowadzący

linia

Program

linia

Wiedza o języku i kulturze

 • Dlaczego nie rozmawiamy o SJM?
 • Wprowadzenie – dwa światy
 • Gramatyka przestrzeni
 • Semantyka PJM
 • Fonetyka PJM
 • Morfologia PJM 1
 • Morfologia PJM 2
 • Składnia PJM
 • Historia i kultura cz. I
 • Historia i Kultura cz. II
 • Historia i kultura cz. III
 • Historia i kultura cz. IV
 • Historia i kultura cz. V
 • Historia i kultura cz.VI
 • Ocena efektów uczenia się – test teoretyczny

Teoria przekładu

 • Obecna sytuacja tłumaczy w Polsce.
 • Terminologia translatoryczna
 • Jakość tłumaczenia
 • Profesjonalizacja
 • Analiza dyskursu
 • Teoria komunikacji
 • Teoria tłumaczenia
 • Środowiska tłumaczenia
 • Strategie i techniki w tłumaczeniu
 • Tłumaczenie w teamie
 • Głusi tłumacze
 • Tłumaczenie PJM czy tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie na PJM
 • Ocena efektów uczenia się – testy teoretyczny

Warsztat tłumacza

 • Kim jest tłumacz?
 • Kodeks etyczny tłumacza.
 • Pamięć i techniki jej rozwijania
 • Tłumaczenie symultaniczne JP i PJM
 • Tłumaczenie Konsekutywne JP i PJM
 • Różne środowiska tłumaczenia.
 • Tłumaczenie telewizyjne
 • Tłumaczenie sceniczne
 • Tłumaczenie konferencyjne
 • Tłumaczenie sądowe
 • Tłumaczenie akademickie
 • Praca w teamie
 • Praca w teamie z Głuchym tłumaczem
 • Tłumaczenie PJM > JP
 • Ocena efektów uczenia się – wywiad ustrukturyzowany, tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne JP i PJM

Lektorat uzupełniający polskiego języka migowego na poziomie biegłości C1

Część praktyczna

 • Styl migania
 • Spójność migania
 • Tempo migania
 • Przejrzystość znaków
 • Czytelność literowanych pojęć
 • Płynność migania
 • Poprawność gramatyczna: mimika, wykorzystanie przestrzeni, zastosowanie klasyfikatorów, zastosowanie znaków kulturowych, zastosowanie czasowników kierunkowych, zastosowanie mowy zależnej
 • Dostosowanie sposobu migania do potrzeb odbiorcy
 • Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)
 • Poprawność gramatyczna
 • Poprawność stylistyczna (gatunek tekstu)
 • Płynność przekładu
 • Intonacja i akcent
 • Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)
 • Kontakt wzrokowy z odbiorcą tłumaczenia
 • Reakcja na bieżące potrzeby komunikacyjne odbiorcy (pytania, wtrącenia, kierowanie komunikacją)
 • Ogólne zachowanie
 • Znajomość procedur i zasad postępowania w danym środowisku tłumaczenia
 • Etyka zawodowa
 • Strój
 • Reakcja na stres
 • Dostosowanie swojej roli do sytuacji tłumaczeniowej
 • Zajęcie właściwej pozycji w tłumaczeniu dialogowym
 • Zrozumiałość dla odbiorcy
 • Wierność – zachowanie znaczenia i sensu, intencja autora, zgodność tekstu wyjściowego i docelowego
 • Oddanie kontekstu kulturowego
 • Kompletność
 • Płynność
 • Zgodność tempa tłumaczenia
 • Warsztat tłumaczenia: dostosowanie time lagu, antycypacja, monitorowanie błędów, dostosowanie tryby tłumaczenia (symultaniczny, konsekutywny)
 • Współpraca z nadawcą i odbiorcą komunikatów

Materiały szkoleniowe i egzamin

linia

Uczestnicy pod koniec szkolenia otrzymają skrypty, które pozwolą przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia dla tłumaczy polskiego języka migowego.

Formularz do zapisu

linia

  Czy posiadasz certyfikat T2?

  Czy będziesz korzystał z dofinansowania PFRON?

  Napisz do nas!