Strefa lektora

Lista szkoleń dla lektorów PJM

linia


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do walidacji (certyfikacji) prowadzonej przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w oparciu o projekt kwalifikacji rynkowej „Nauczanie polskiego języka migowego”, który został opracowany przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie po pozytywnej opinii Polskiej Rady Języka Migowego czeka na włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczania, uczenia się i oceniania PJM, którzy potwierdzą znajomość polskiego języka migowego na poziomie min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Napisz do nas!