Szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu

dostępność informacyjno-komunikacyjna

Cel szkolenia

Zapoznanie słuchaczy z charakterystyką osób z niepełnosprawnością słuchu i ich potrzebami z perspektywy dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Liczba godzin dydaktycznych

5h

Cena

wycena indywidualna

Tryb

- stacjonarny (cała Polska)*

- online (ZOOM)

Metody nauczania

- warsztaty z elementami wykładu

- praca w grupach, parach, indywidualnie

* w woj. mazowieckim dojazd w cenie, poza 1,15 zł/km

Prowadzący

linia

Program

linia
 • Stereotypy na temat Głuchych i Słabosłyszących
 • Niedosłuch – perspektywa własna a społeczna
 • Głuchota jako cecha prowadząca do heterogeniczności
 • Realizacja potrzeby komunikacyjnej osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Język Głuchych i Słabosłyszących
 • Analiza porównawcza języka polskiego a polskiego języka migowego
 • System językowo-migowy to nie język
 • Kultura Głuchych częścią bogactwa kulturowego ludzkości
 • Dostępność prawem człowieka – najważniejsze akty prawne w Polsce
 • Savoir-vivre Głuchych i Słabosłyszących
 • Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Rynek a Głusi i Słabosłyszący – niewidzialni ludzie
 • Nauka podstawowych zwrotów w PJM w zależności od potrzeb grupy

Uczestnicy szkolenia

linia
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy służby zdrowia
 • pracownicy służb interwencyjnych
 • pracownicy instytucji pozarządowych
 • pracownicy sektora prywatnego

Materiały szkoleniowe

linia

Słuchacze otrzymają prezentację multimedialną do pobrania z opisem przedstawionych powyżej treści nauczania. Ponadto materiały dydaktyczne zawierają nagrania wideo nt. savoir vivre, obsługi osób Głuchych i Słabosłyszących, elementów Kultury Głuchych oraz ważnych zwrotów w polskim języku migowym do nauki.

Napisz do nas!