Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa w Twoim miejscu pracy

Cel szkolenia

Zapoznanie słuchaczy z pojęciem dostępności w kontekście obowiązującego w Polsce prawa w korelacji z potrzebami osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Założenia metodyczne.

 • Metoda warsztatowa z elementami wykładu
 • Praca w grupach, parach, indywidualnie 

Liczba godzin dydaktycznych

14h

Cena

wycena indywidualna

Tryb

- stacjonarny (cała Polska)*

- online (ZOOM)

Potwierdzenie ukończenia szkolenie

Certyfikat ukończenia szkolenia

* w woj. mazowieckim dojazd w cenie, poza 1,15 zł/km

Prowadzący

linia

Program

linia

Program przeznaczony jest dla:

 • pracownicy sektora prywatnego
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy służby zdrowia
 • pracownicy służb interwencyjnych
 • pracownicy instytucji pozarządowych

Treści nauczania

linia
 1. Definicja niepełnosprawności w świetle Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz innych dokumentów międzynarodowych;
 2. Pojęcia uniwersalnego projektowania oraz racjonalnego dostosowania,
 3. Obowiązujące akty prawe w Polsce dotyczące dostępności, w tym Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawa o dostępności cyfrowej, ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze;
 4. Standardy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 5. Dostępność zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz dostępność transportu;
 6. Dostępność oferty i infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zabytkowej i organizacja imprez;
 7. Wiedza dotycząca funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami i adekwatnych do ich potrzeb form wsparcia w ramach obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (analiza przypadków w oparciu o realne sytuacje);
 8. Poprawne zachowania (Savoir-vivre) wobec osób z niepełnosprawnościami;
 9. Doświadczanie niepełnosprawności czyli część praktyczna składająca się z zadań aktywizujących mających na celu doświadczanie różnych rodzajów ograniczeń związanych z niepełnosprawnościami sensorycznymi, otyłością czy starością.

Napisz do nas!