Regulamin pakietów indywidualnego
kursu języka migowego

§ I. Zasady ogólne

 1. Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie Polskiego Związku Głuchych (CEMN) jest organizatorem zajęć polskiego języka migowego (PJM) w ramach pakietów lekcji indywidualnych.
 2. Nauka PJM w ramach pakietów odbywa się na różnych poziomach zaawansowania od poziomu A1 do B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

§ II. Rodzaj pakietów

 1. Uczący się ma do wyboru trzy rodzaje pakietów: brązowy, srebrny i złoty.
 2. Każdy z pakietów dot. zajęć polskiego języka migowego o charakterze indywidualnym.

a. Pakiet brązowy: Czas trwania to 10 godzin zegarowych (60 min.). W ramach pakietu uczący się odbywa zajęcia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00. Czas ważności pakietu to 6 miesięcy od daty jego zakupu. Pakiet obejmuje: dostosowanie poziomu lekcji do znajomości PJM uczącego się, prowadzenie zajęć przez natywnego użytkownika PJM, otrzymanie materiałów dydaktycznych w zakresie zrealizowanych lekcji oraz wysłanie nagrania z przeprowadzonych zajęć.

b. Pakiet srebrny: Czas trwania to 10 godzin zegarowych (60 min.). W ramach pakietu uczący się odbywa zajęcia od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 – 20:00. Czas ważności pakietu to 8 miesięcy od daty jego zakupu. Pakiet srebrny oferuje wszystko to co pakiet brązowy. Ponadto obejmuje nagranie i przesłanie filmu ze znakami migowymi i napisami w języku polskim, które wykraczały poza przygotowane materiały oraz rabat w wysokości 10% dla uczących się, którzy byliby zainteresowani kontynuacją nauki PJM na jednym z kursów oferowanych przez CEMN.

c. Pakiet złoty: Czas trwania to 11 godzin zegarowych (60 min.). W ramach pakietu uczący się odbywa zajęcia od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8:00 – 20:00. Czas ważności pakietu to 10 miesięcy od daty jego zakupu. Pakiet złoty oferuje wszystko to co pakiety brązowy i srebrny. Ponadto obejmuje dodatkową godzinę zegarową wykładu nt. Kultury Głuchych i polskiego języka migowego oraz rabat w wysokości 15% dla uczących się, którzy byliby zainteresowani kontynuacją nauki PJM na jednym z kursów oferowanych przez CEMN.

§ III. Organizacja procesu kształcenia

 1. Rozpoczęcie realizacji wybranego pakietu jest możliwe wyłączenie po jego wykupieniu, tj. po zaksięgowaniu płatności u organizatora.
 2. Uczący się, do którego należy pakiet kontaktuje się z biurem CEMN w celach organizacyjnych, które obejmują ustalenie poziomu nauczania, osoby prowadzącej zajęcia, sposobu i warunków realizacji zajęć oraz harmonogramu spotkań.
 3. Harmonogram zajęć ustalany jest według potrzeb uczącego oraz możliwości organizatora tzn. liczby dostępnych aktualnie lektorów oraz terminów, które nie pokrywają się z wcześniej zakontraktowanymi realizacjami innych form kształcenia PJM.
 4. Harmonogram zajęć ustala się co najmniej na 3 zajęcia do przodu, co pozwoli organizatorowi sprawnie dysponować kadrą lektorską. To oznacza, że uczący się po każdych zajęciach wyznacza termin kolejnych, tj. w przypadku zakończenia pierwszych zajęć ustala termin czwartych zajęć, aż do ich wykorzystania.
 5. Czas przewidziany na jedne zajęcia to jedna godzina zegarowa (60 min.).
 6. Termin pierwszych zajęć ustala się nie wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych od daty kontaktu z organizatorem, podczas którego ustalono sprawy organizacyjne.
 7. Nauka odbywa się metodą zdalnego nauczania za pomocą platformy Zoom.
 8. Uczący się jest zobowiązany do spełnienia warunków technicznych: posiadanie komputera, laptopa, tabletu lub innego urządzenia z kamerą i dostęp do Internetu.
 9. Uczący się przed rozpoczęciem zajęć otrzymuje drogą poczty elektronicznej link umożliwiający naukę PJM, która odbywa się w ścisłym kontakcie z lektorem.
 10. Uczący się zobligowany jest do włączenia kamery podczas zajęć.
 11. Uczący się otrzymuje materiały dydaktyczne po każdych zajęciach, najpóźniej 1 dzień po ich przeprowadzeniu.
 12. Uczący się może zrealizować godziny przeznaczone na naukę polskiego języka migowego jedynie w trakcie trwania okresu ważności zakupionego pakietu.

§ IV. Nieobecność i odwołanie zajęć

 1. Nieobecność uczącego się w zajęciach traktuje się jako ich wykonanie, a czas przewidziany na ich realizację odejmuje się od sumy pozostałych godzin przydzielonych do pakietu.
 2. Nieobecność ustalana jest po 10-minutowym oczekiwaniu na dołączenie uczącego się do zajęć.
 3. Odwołanie zajęć jest możliwe wyłącznie w przypadku poinformowania organizatora o tym fakcie najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed terminem ich realizacji.

Napisz do nas!