Spis powszechny tłumaczek i tłumaczy języka migowego

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w pierwszym Spisie Powszechnym Tłumaczy i Tłumaczek Polskiego Języka Migowego, które jest zorganizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW.

Jest to pierwsze tego typu, ogólnopolskie badanie ankietowe, którego celem jest dostarczenie możliwie szczegółowych i precyzyjnych informacji demograficznych na temat środowiska tłumaczek i tłumaczy języka migowego, które pozwolą na ustalenie faktycznej liczby osób wykonujących tłumaczenia migowe. Dzięki ankiecie będziemy mogli wreszcie dowiedzieć się, jak liczne i jak zróżnicowane jest naszego grono. Dane zebrane w ankiecie posłużą również naukowcom, edukatorom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym do zdiagnozowania potrzeb środowiska tłumaczek i tłumaczy, a także wytyczania kierunków działań mających na celu jego dalszy rozwój.

Link do spisu:

bit.ly/spispowszechnytlumaczy

Z migającymi pozdrowieniami,

Zespół CEMN

 

SPIS POWSZECHNY TŁUMACZY PJM, POLSKI JĘZYK MIGOWY, TŁUMACZ PJM

Napisz do nas!