Kwalifikacja rynkowa – “Nauczanie polskiego języka migowego”

W ubiegły piątek odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego, podczas której poruszono wiele ważnych dla środowiska spraw. Między innymi głosowaliśmy nad, opracowaną przez nas, kwalifikacją rynkową „Nauczanie polskiego języka migowego”. Uchwaliliśmy rekomendację do włączenia niniejszej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Czekamy teraz na ruch Ministerstwa. Jeśli kwalifikacja zostanie włączona to Głusi będą mogli uczestniczyć w walidacji (egzaminie), w pełni dostępnej, prowadzonej wyłącznie w PJM, a uzyskanie pozytywnego wyniku z każdej części walidacji będzie kończyć się nadaniem kwalifikacji do nauczania polskiego języka migowego. Udział w walidacji będzie zwolniony z wymagań wstępnych, poza biegłą znajomością PJM. Liczyć się będą wyłącznie efekty uczenia się!
Więcej informacji na naszej stronie🌐 i mediach społecznościowych📱💻 już niebawem!🔍

JĘZYK MIGOWY, POLSKI JĘZYK MIGOWY, PJM, LEKTOR PJM, NAUKA PJM

Napisz do nas!