Egzamin certyfikacyjny dla tłumaczy PJM

Przyjmujemy zgłoszenia na egzamin certyfikacyjny dla tłumaczy PJM, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2024 roku.
Niebawem kończy Ci się termin ważności certyfikatu lub jesteś tłumaczem PJM i chcesz zdobyć certyfikat tłumacza PJM? Zapraszamy Cię do udziału w egzaminie certyfikacyjnym! 📜
📝 Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://cemn.pzg.org.pl/certyfikaty/certyfikat-tlumacze/ lub 📱 zapraszamy do kontaktu z nami!

Napisz do nas!