Szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu

dostępność informacyjno-komunikacyjna

Cel szkolenia

Play Video about Język migowy

Liczba godzin dydaktycznych

5h

Cena

4000 zł

Tryb

- stacjonarny

- online (ZOOM)

Metody nauczania

- warsztaty z elementami wykładu

- praca w grupach, parach, indywidualnie

Prowadzący

Program

Play Video about Język migowy

Uczestnicy szkolenia

Play Video about Język migowy

Materiały szkoleniowe

Play Video about Język migowy

Napisz do nas!