Szkolenie dla tłumaczy języka migowego

Czego się nauczysz?

Przygotowanie tłumaczy PJM do nowych wymagań certyfikacyjnych przedstawionych przez Polską Radę Języka Migowego opracowanych w ramach nowelizacji ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Cena

1900 zł / 120h

Zaliczka:

bez dofinansowania

300 zł

PFRON

wpłata własna

Termin

20 maja - 28 pażdziernika 2023 r.

Miejsce

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Liczba miejsc

15

Harmonogram zajęć

 • 20-21 maja
 • 03-04 czerwca
 • 17-18 czerwca
 • 01-02 lipca
 • 19-20 sierpnia
 • 09-10 września
 • 14-15 października
 • 28 października

Prowadzący
Małgorzata Czajkowska-Kisil

CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych – praca doktorska na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych PJM na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek zespołu badawczego Pracowni Lingwistyki Migowej. Autorka artykułów o dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych. Współzałożycielka Instytutu Polskiego Języka Migowego.

Program

Część teoretyczna

 • Polski język migowy
 • Komunikacja międzyludzka
 • Historia Głuchych
 • Etyka zawodowa
 • Standardy zawodowe
 • Funkcjonalne i kulturowe uwarunkowania głuchoty
 • Ocena i samoocena tłumaczenia
 • Rozwój zawodowy

Część praktyczna

 • Styl migania
 • Spójność migania
 • Tempo migania
 • Przejrzystość znaków
 • Czytelność literowanych pojęć
 • Płynność migania
 • Poprawność gramatyczna: mimika, wykorzystanie przestrzeni, zastosowanie klasyfikatorów, zastosowanie znaków kulturowych, zastosowanie czasowników kierunkowych, zastosowanie mowy zależnej
 • Dostosowanie sposobu migania do potrzeb odbiorcy
 • Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)
 • Poprawność gramatyczna
 • Poprawność stylistyczna (gatunek tekstu)
 • Płynność przekładu
 • Intonacja i akcent
 • Zasób słownictwa (właściwy dla tłumaczonej tematyki)
 • Kontakt wzrokowy z odbiorcą tłumaczenia
 • Reakcja na bieżące potrzeby komunikacyjne odbiorcy (pytania, wtrącenia, kierowanie komunikacją)
 • Ogólne zachowanie
 • Znajomość procedur i zasad postępowania w danym środowisku tłumaczenia
 • Etyka zawodowa
 • Strój
 • Reakcja na stres
 • Dostosowanie swojej roli do sytuacji tłumaczeniowej
 • Zajęcie właściwej pozycji w tłumaczeniu dialogowym
 • Zrozumiałość dla odbiorcy
 • Wierność – zachowanie znaczenia i sensu, intencja autora, zgodność tekstu wyjściowego i docelowego
 • Oddanie kontekstu kulturowego
 • Kompletność
 • Płynność
 • Zgodność tempa tłumaczenia
 • Warsztat tłumaczenia: dostosowanie time lagu, antycypacja, monitorowanie błędów, dostosowanie tryby tłumaczenia (symultaniczny, konsekutywny)
 • Współpraca z nadawcą i odbiorcą komunikatów

Materiały szkoleniowe i egzamin

Uczestnicy pod koniec szkolenia otrzymają materiały, które będą powtórką z całego szkolenia. Pomogą w przygotowaniu do egzaminu, który odbędzie się na ostatnich zajęciach – jest on wyłącznie samooceną swoich mocnych i słabych stron – oraz do walidacji, aby uzyskać “Certyfikat tłumacza polskiego języka migowego”.

Formularz do zapisu

  Czy posiadasz certyfikat T2?
  Czy będziesz korzystał z dofinansowania PFRON?

  Napisz do nas!